ေရႊပြဲလာတုိ႕၏ အားေပးမႈ

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႕မွစ၍ လက္မွတ္ေစာင္ေရေပါင္း ေစာင္ တိတိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

Saturday, September 22, 2007

NUTS နဲ႕ ပတ္သက္သမွ်

ေျမပဲေစ့၊ သီဟုိဠ္ေစ့၊ ဗာဒံေစ့ စတဲ့ အေစ့အဆန္ေတြ အေၾကာင္း စာတမ္း မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ ဗန္းစကား အနက္နဲ႕ ငတံုးငအေတြရဲ႕အေၾကာင္း စာတမ္းလဲ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီစာတမ္းငယ္မွာ စာေရးသူအေနနဲ႕ အစဥ္အလာတစ္ရပ္ကုိ ေတာ္လွန္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ NUTSေတြအေၾကာင္းကုိ ေျပာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အရင္ စာတမ္းငယ္မွာ အစဥ္အလာတစ္ရပ္ကုိ ေတာ္လွန္ဖုိ႕အတြက္ အသိဥာဏ္နဲ႕ အသိစိတ္လုိအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဒါ့အျပင္ အစဥ္အလာတစ္ရပ္ကုိ ေတာ္လွန္ရာမွာ အဓိက အတားအဆီးကေတာ့ NUTS ပဲ ျဖစ္ပါတယ္လုိ႕ Creative နည္းပညာလုပ္ငန္းက အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ (CEO) ဆင္ေ၀ါင္ဟူးက အခုိင္အမာ ျငင္းခ်က္ ထုတ္ထားပါတယ္။ ေနာက္တဖန္ စင္ကာပူ အမ်ိဳးသား တကၠသုိလ္က တြဲဖက္ပါေမာကၡ ဖရန္စစ္ယုိးကလဲ စြန္႕ဦးတည္ထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖုိ႕ အေရးအႀကီးဆံုး လုိအပ္ခ်က္က NUTSျဖစ္မေနဖုိ႕ပဲ ျဖစ္တယ္လုိ႕ စာေရးသူကုိ ေျပာဖူးပါတယ္။ သူတုိ႕ ႏွစ္ေယာက္လံုးေျပာတဲ့ NUTSေတြကအေစ့အဆန္ေတြမဟုတ္သလုိ ငတံုးငအေတြကုိ ရည္ညႊန္းေနတာလဲ မဟုတ္ပါဘူး။

NUTS ဆုိတာ No-U-Turn-Syndrome (ဂ ငယ္ေကြ႕ မေကြ႕ေသာ ေရာဂါလကၡဏာစု) ကုိဆုိလုိပါတယ္။ အဲဒီစကားစုရဲ႕ အနက္အဓိပၸါယ္ကုိ နားလည္ႏုိင္ဖုိ႕ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုနဲ႕ စင္ကာပူႏုိင္ငံတုိ႕ရဲ႕ လမ္းအမွတ္အသားမ်ားကုိ အရင္ဆံုး သိရွိဖုိ႕ လုိအပ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာ ဂ ငယ္ေကြ႕ မေကြ႕ရတဲ့ ေနရာမ်ားမွာ ဂ ငယ္ေကြ႕ မေကြ႕ရဆုိတဲ့ လမ္းညႊန္ အမွတ္အသားမ်ားကုိ အာဏာပုိင္မ်ားက ထားရွိေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွာေတာ့ အေမရိကန္နဲက ေျပာင္းျပန္ ဂ ငယ္ေကြ႕ ေကြ႕ႏုိင္သည္ဆုိတဲ့ အမွတ္အသားကုိ အသံုးျပဳပါတယ္။ သခ်ၤာနည္းအရ ေျပာရရင္ အဲဒီနည္းလမ္းႏွစ္ခုဟာ တူတူပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ (ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အစီအစဥ္၊ အျဖစ္အပ်က္ အားလံုးကုိ စာရင္းေရးခ်လုိ႕ မရႏုိင္တဲ့) တကယ့္ လက္ေတြ႕ ဘ၀မွာေတာ့ မတူပါဘူး။

NUTS စြဲကပ္ေနတဲ့ စာအုပ္ႀကီးသမား တစ္ေယာက္ဟာ စည္းကမ္း၊ အစဥ္အလာတစ္ခုရဲ႕ မူလအေၾကာင္းရင္းကုိ သိရွိနားလည္ျခင္း မရွိပါဘူး။ သူသိတာက သူ႕ရဲ႕ စာအုပ္ႀကီးထဲမွာ ေရးသားထားတဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတုိင္းပဲ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ဖုိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ အေျခအေန (ဒါမွမဟုတ္ အထူးအေျခအေန တစ္ရပ္) အရ စည္းကမ္း၊ အစဥ္အလာတစ္ရပ္ဟာ မလုိအပ္ေတာ့ရင္ေတာင္မွ သူတုိ႕ဟာ စာအုပ္ႀကီးအတုိင္းပဲ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစဥ္အလာကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆင္ေ၀ါင္ဟူးရဲ႕ ဥပမာတစ္ခုကုိ ျပန္ေျပာင္းတင္ျပပါမယ္။ Creative နည္းပညာလုပ္ငန္းရဲ႕ သံုးစြဲသူ ပံ့ပုိးမႈ ဌာန (CSD - Customer Service Department) မွာ အသံကဒ္ ၀ယ္ယူသူေတြအေနနဲ႕ အသံကဒ္ကုိ ေမာင္းႏွင္တဲ့ အေပ်ာ့ထည္စီဒီ (Soundcard Driver Software CD) ကုိ အပုိ တစ္ေကာ္ပီ ထပ္ေဆာင္း ရယူခ်င္ရင္ စင္ကာပူ ေဒၚလာ ၁၅ေဒၚလာ ေပးရမယ္လုိ႕ စည္းကမ္းခ်က္ ခ်မွတ္ထားပါတယ္။ ဘာလုိ႕လဲဆုိေတာ့ နေမာ္နမဲ့နဲ႕ စီဒီကုိ ေဖ်ာက္ပစ္တဲ့ (ေကာင္းေကာင္း သိမ္းေလ့မရွိတဲ့) သံုးစြဲသူေတြကုိ ေထာက္ပံ့တဲ့ စရိတ္ ကာမိေအာင္လုိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ေန႕မွာေတာ့ ေဖာက္သည္တစ္ေယာက္ ၀ယ္ယူသြားတဲ့ အသံကဒ္ဘူးထဲမွာ မူလ စီဒီျပား ပါမသြားပဲ ျဖစ္သြားပါတယ္။ အဲဒီ သူဟာ အသံကဒ္ ေမာင္းႏွင္တဲ့ အေပ်ာ့ထည္ပါ၀င္တဲ့ စီဒီတစ္ခ်ပ္ကုိ သံုးစြဲသူ ပံ့ပုိးမႈ ဌာနကုိ လာေရာက္ ေတာင္းဆုိပါတယ္။ အပုိေကာ္ပီအတြက္ ပုိက္ဆံေတာင္းခံတဲ့ အခါမွာေတာ့ မဟုတ္မခံစိတ္ဓာတ္နဲ႕ သံုးစြဲသူက ပုိက္ဆံထပ္ေပးဖုိ႕ ျငင္းဆန္ခဲ့ပါတယ္။ အတုိခ်ံဳးရရင္ သူမေက်နပ္တဲ့အတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျပႆနာရွာရာမွာ Creative နည္းပညာလုပ္ငန္းအေနနဲ႕ ၁၅ေဒၚလာရဲ႕ အဆေပါင္းမ်ားစြာ နစ္နာဆံုးရႈံးခဲ့ပါတယ္။

ဆင္ေ၀ါင္ဟူးက အထက္ပါျဖစ္ရပ္အတြက္ NUTS ကုိ အျပစ္ပံုခ်ခဲ့ပါတယ္။ သူရဲ႕ အဆုိအရ တကယ္လုိ႕ သံုးစြဲသူ ပံ့ပုိးမႈ ဌာနက ၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႕ စာအုပ္ႀကီးအတုိင္း မဟုတ္ပဲ ၁၅ေဒၚလာေတာင္းခံျခင္းရဲ႕မူလအေၾကာင္းရင္း (နေမာ္နမဲ့ သံုးစြဲသူမ်ားကုိ ေတာင္းခံသည္) ကုိသာ သိနားလည္ခဲ့ၿပီး အထက္ ေဖာ္ျပပါ ျဖစ္ရပ္ဟာ အထူးျဖစ္ရပ္ (ထုတ္ပုိးမႈဌာနရဲ႕ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ရျခင္း)ျဖစ္တယ္၊ စီဒီဖုိး တစ္ေဒၚလာကုိ မေတာင္းခံသင့္ဘူးလုိ႕ စာအုပ္ႀကီးထဲက ေဖာက္ထြက္ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ခဲ့ရင္ ဒီလုိ နစ္နာမႈမ်ိဳး ျဖစ္လာစရာမရွိဘူးလုိ႕ သံုးသပ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္NUTS ရွိတဲ့လူတစ္ေယာက္ဟာ အရာတစ္ခု လုပ္သင့္/မလုပ္သင့္၊ သင့္ေလ်ာ္/မသင့္ေလ်ာ္ကုိ အစဥ္အလာအရ လုပ္ေလ့ရွိ/မရွိနဲ႕ လုပ္ခြင့္ရွိသည္လုိ႕ အတိအလင္း ေၾကညာထားျခင္း ရွိ/မရွိနဲ႕ပဲ ခ်ိန္ထုိး ဆံုးျဖတ္ပါတယ္။ ေန႕စဥ္ႏွင့္အမ် ထြက္ေပၚလာေနတဲ့ အသစ္အသစ္ေသာ စိန္ေခၚမႈေတြ၊ ျပႆနာေတြနဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ ဆံုးျဖတ္ဖုိ႕ လုိအပ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ NUTS ရွိတဲ့လူဟာ သူ႕ရဲ႕ လက္စြဲေတာ္ စာအုပ္ႀကီးကုိ သြားလွန္ၾကည့္ပါတယ္။ စာအုပ္ႀကီးထဲမွာ မပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာ အသစ္အဆန္းေတြကုိ NUTS ရွိတဲ့လူတစ္ေယာက္ဟာ အၿမဲပဲ ျငင္းပယ္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ရလဒ္ကေတာ့ ေခတ္နဲ႕အညီ ရင္ေဘာင္တန္း အမီလုိက္ႏုိင္ျခင္း မရွိပဲ ေခတ္ေဟာင္းက စာအုပ္ႀကီးနဲ႕အတူ ေခတ္ေနာက္က် က်န္ခဲ့တာပါပဲ။ (ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈေတြလဲ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိပါတယ္။)

ဒါေပမဲ့ စာေရးသူက အစဥ္အလာ အားလံုးကုိ ေဖာက္ထြက္ဖ်က္ဆီးၾက၊ စည္းကမ္းေတြကုိလဲ မလုိက္နာၾကနဲ႕ လုိ႕ ေျပာေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ အစဥ္အလာတစ္ရပ္၊ စည္းကမ္းတစ္ခုရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းဟာ ဆီေလ်ာ္မႈ ရွိေနေသးတယ္ဆုိရင္ အဲဒီ အစဥ္အလာ၊ စည္းကမ္းကုိ က်င့္သံုး၊ လုိက္နာရမွာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ မူလ အေၾကာင္းရင္းကလဲ ေခတ္နဲ႕ မဆီေလ်ာ္၊ မေလ်ာ္ညီ၊ အစဥ္အလာကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိ႕လဲ ကုန္က်စရိတ္မ်ား (နစ္နာမႈေတြ ရွိလာမယ္) ဆုိရင္ေတာ့ အဲဒီ အစဥ္အလာဟာ မလုိအပ္ေတာ့တဲ့အတြက္ ဖက္တြယ္မထားဖုိ႕ လုိပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါကုိ သိျမင္ႏုိင္ဖုိ႕ (ေတာ္လွန္ဖုိ႕ လုိအပ္တဲ့ အသိဥာဏ္ကုိ ရရွိႏုိင္ဖုိ႕) ကေတာ့ NUTS စြဲကပ္မေန (စာအုပ္ႀကီးသမား ျဖစ္မေန) ဖုိ႕ လုိပါလိမ့္မယ္။

ရူးသြပ္မုိက္မဲတဲ့ အစဥ္အလာေတြဟာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ တုိးတက္ ျဖစ္ထြန္းဖုိ႕အတြက္ အဓိက အတားအဆီးေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအစဥ္အလာေတြကုိ ျပဳျပင္ဖုိ႕ ခက္ခဲေအာင္ ျပဳလုပ္ေနတာကေတာ NUTS ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတုိ႕ ပတ္၀န္းက်င္မွ မသိနားမလည္တဲ့ NUTS စြဲကပ္ေနသူ စာအုပ္ႀကီးသမားမ်ားကုိ အသိေပး ရွင္းလင္းၿပီး ရူးသြပ္တဲ့ အစဥ္အလာမ်ားကုိ ေတာ္လွန္ဖုိ႕ကေတာ့ အသိဥာဏ္ျမင့္မားသူ စာရႈသူတုိ႕ရဲ႕ တာ၀န္တစ္ရပ္လုိ႕ ေျပာရင္လဲ မွားမယ္မထင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင္မုိ႕ စာရႈသူ အေဆြတုိ႕အေနနဲ႕ NUTS စြဲကပ္ေနသူေတြကုိ ေဖးကူရွင္းျပရင္းနဲ႕ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ အစဥ္အလာေတြကုိ ေဖာက္ထြက္ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရွိႏုိင္ၾကပါေစလုိ႕ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလုိက္ရပါတယ္။