ေရႊပြဲလာတုိ႕၏ အားေပးမႈ

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႕မွစ၍ လက္မွတ္ေစာင္ေရေပါင္း ေစာင္ တိတိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

Tuesday, June 19, 2012

မူလလက္ေဟာင္း ... ငါေတာ့ေမ့လုိ႔မရႏုိင္ဘူး။

မူလလက္ေဟာင္း Angry Bird ကုိ ယေန႔အထိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေမ့မရႏုိင္ေသးပါ။

ပံုကုိ www.themetapicture.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

Tuesday, June 12, 2012

ဘဲႏႈတ္ခမ္းနဲ႔ မမေလးမ်ား သတိထား

ဘဲႏႈတ္သီးလုိ ႏႈတ္ခမ္းစူၿပီး ရုိက္ထားတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြကုိ Facebook မွာ တင္တတ္သူ မမေလးမ်ား ဘဲပစ္ရာသီေရာက္ၿပီဆုိၿပီး အပစ္ခံရမွာ သတိထားၾကေနာ။

Warner Brothers က Looney Toons ေတြထဲမွာ ဘဲပစ္ရာသီ၊ ယုန္ပစ္ရာသီဆုိၿပီး အမဲလုိက္သမားေရွ႕မွာ ယုန္နဲ႔ ဘဲနဲ႔ ဝုိင္းျငင္းၾကတဲ့ ကာတြန္းဟာ အင္မတန္ နာမည္ႀကီးပါတယ္။


၀င္းဒုိးပဲ သံုးတာရွင့္

ကြန္ပ်ဴတာ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ေဆာင္မႈဌာနတြင္ တယ္လီဖုန္း ျမည္လာသည္။

ကြန္ပ်ဴတာ ဝန္ထမ္း။ ။ ဟုတ္ကဲ့၊ ကြန္ပ်ဴတာဌာနကပါ။ 

ဖုန္းေခၚလာသူ စာရင္းကုိင္ ဝန္ထမ္း။ ။ ကြၽန္မ ကြန္ပ်ဴတာ အင္တာနက္သံုးမရေတာ့လုိ႔ပါ။ 

ကြန္ပ်ဴတာ/ထမ္း။ ။ စက္ပိတ္ၿပီး ျပန္ဖြင့္ၾကည့္ပါလား။ 

စာရင္းကုိင္/ထမ္း။ ။ မရဘူးရွင့္။ 

ကြန္ပ်ဴတာ/ထမ္း။ ။ အစ္မစက္ရဲ႕ MAC Address ေလးတခ်က္ေလာက္ ေျပာျပပါလား။ 

စာရင္းကုိင္/ထမ္း။ ။ ကြၽန္မတုိ႔ ဌာနမွာ ၀င္းဒုိးပဲ သံုးတာပါရွင့္။ ပန္းသီး ကြန္ပ်ဴတာ မသံုးပါဘူး။ ရွင္ ကြန္ပ်ဴတာဌာနမွာ အလုပ္လုပ္ေနၿပီး ဒါေလးေတာင္ မသိဘူးလား။ !@#$%^&*()

မွတ္ခ်က္။ ။ MAC Address = Media Access Control address ကြန္ရက္ခ်ိတ္သည့္ စက္ပစၥည္း တစ္ခုစီတုိင္းတြင္ ရွိရေသာ ဒြိကိန္း ၄၈ လံုးပါ လိပ္စာ။