ေရႊပြဲလာတုိ႕၏ အားေပးမႈ

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႕မွစ၍ လက္မွတ္ေစာင္ေရေပါင္း ေစာင္ တိတိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

Tuesday, June 12, 2012

ဘဲႏႈတ္ခမ္းနဲ႔ မမေလးမ်ား သတိထား

ဘဲႏႈတ္သီးလုိ ႏႈတ္ခမ္းစူၿပီး ရုိက္ထားတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြကုိ Facebook မွာ တင္တတ္သူ မမေလးမ်ား ဘဲပစ္ရာသီေရာက္ၿပီဆုိၿပီး အပစ္ခံရမွာ သတိထားၾကေနာ။

Warner Brothers က Looney Toons ေတြထဲမွာ ဘဲပစ္ရာသီ၊ ယုန္ပစ္ရာသီဆုိၿပီး အမဲလုိက္သမားေရွ႕မွာ ယုန္နဲ႔ ဘဲနဲ႔ ဝုိင္းျငင္းၾကတဲ့ ကာတြန္းဟာ အင္မတန္ နာမည္ႀကီးပါတယ္။


2 comments:

Unknown said...

Hi, very Interesting blog you have here... It would be my pleasure if you visit my website too. Here's the link
http://ads.com.mm/?cid=4fe2db67e4b0d19a0f5e0b1e&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_riche&utm_so

ynonn89zle said...

With so many potentialities for bettering effectivity, creating relationships with CNC machine outlets right now enables you to benefit of|benefit from|reap the benefits of} this manufacturing method’s current and future benefits. However, this solely one|is just one} of our many precision electric pencil sharpener heavy duty machining methods. In the hands of our team of seasoned machinists, these high-precision machining can deliver tolerances within ±0.0005”. All of these capabilities and sources are augmented by in-house fabrication of all tooling and fixturing, giving us even greater management over productivity. Some producers solely have a restricted variety of machines, whereas others stock broad variety|all kinds} so that they will accommodate a broader range of projects. To discover a manufacturer with both the right abilities and right capabilities for you, ensure to completely talk about your application necessities together with your potential suppliers.