ေရႊပြဲလာတုိ႕၏ အားေပးမႈ

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႕မွစ၍ လက္မွတ္ေစာင္ေရေပါင္း ေစာင္ တိတိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

Tuesday, June 12, 2012

ဘဲႏႈတ္ခမ္းနဲ႔ မမေလးမ်ား သတိထား

ဘဲႏႈတ္သီးလုိ ႏႈတ္ခမ္းစူၿပီး ရုိက္ထားတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြကုိ Facebook မွာ တင္တတ္သူ မမေလးမ်ား ဘဲပစ္ရာသီေရာက္ၿပီဆုိၿပီး အပစ္ခံရမွာ သတိထားၾကေနာ။

Warner Brothers က Looney Toons ေတြထဲမွာ ဘဲပစ္ရာသီ၊ ယုန္ပစ္ရာသီဆုိၿပီး အမဲလုိက္သမားေရွ႕မွာ ယုန္နဲ႔ ဘဲနဲ႔ ဝုိင္းျငင္းၾကတဲ့ ကာတြန္းဟာ အင္မတန္ နာမည္ႀကီးပါတယ္။


1 comment:

Unknown said...

Hi, very Interesting blog you have here... It would be my pleasure if you visit my website too. Here's the link
http://ads.com.mm/?cid=4fe2db67e4b0d19a0f5e0b1e&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_riche&utm_so