ေရႊပြဲလာတုိ႕၏ အားေပးမႈ

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႕မွစ၍ လက္မွတ္ေစာင္ေရေပါင္း ေစာင္ တိတိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

Monday, December 14, 2009

ေပ ၅၀၀၀ ျမင့္ေသာ ပန္းသီးပင္မ်ား ႏွင့္ သဒၵါအမွားမ်ား

ဒီေန႕ထုတ္ The Voice ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၆ အမွတ္ ၆ (စာၾကမ္း) မွာ

"ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်းလက္ေဒသ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္ ဒုတိယ ဥကၠဌအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ... ႏုိဘယ္ဆု ရရွိထားသူ ... စီးပြားေရး ပညာရွင္ Joseph E. Stiglitz ... ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႕ လာေရာက္မည္ ... ။"လုိ႕ ေဖာ္ျပပါရွိတာကို ဖတ္ရႈရပါတယ္။ အမွန္က "ကမၻာ့ဘဏ္ ဒုတိယ ဥကၠဌအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ... ႏုိဘယ္ဆု ရရွိထားသူ ... စီးပြားေရး ပညာရွင္ Joseph E. Stiglitz ... ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်းလက္ေဒသ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ လာေရာက္မည္ ... ။" လုိ႕ျဖစ္ရမွာပါ။

အဲဒါကုိ ျမင္ေတာ့ ငယ္ငယ္တုန္းက သဒၵါေလ့က်င့္ခန္းထဲက ေပ ၅၀၀၀ ျမင့္ေသာ ပန္းသီးပင္မ်ားအေၾကာင္းကို သတိရမိပါတယ္။ ပုဒ္အထားအသိုျပင္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းမွာ ေမးခြန္းမွာ "ေပ ၅၀၀၀ ျမင့္ေသာ ပန္းသီးပင္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးရန္ ေတာင္ကုန္းတစ္ခုကုိ သက္ဆုိင္ရာက ရွာေဖြေနသည္။" လုိ႕ ေပးထားရင္ "ပန္းသီးပင္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးရန္ ေပ ၅၀၀၀ ျမင့္ေသာ ေတာင္ကုန္းတစ္ခုကုိ သက္ဆုိင္ရာက ရွာေဖြေနသည္။" လုိ႕ ျပန္ေျဖေပးရတာမ်ိဳးေပါ့။ မဟုတ္ရင္ ပန္းသီးပင္ကပဲ ေပ ၅၀၀၀ ျမင့္သလုိလုိ။

အေရးႀကီးတာက နာမ၀ိေသသနေတြနဲ႕ ႀကိယာ၀ိေသသနေတြကို တတ္ႏုိင္သေလာက္ သူတုိ႕အထူးျပဳတဲ့ ပုဒ္ေတြ (နာမ္၊ နာမ္စား၊ ႀကိယာမ်ား) နဲ႕ ကပ္ေပးဖုိ႕ပါပဲ

အမွန္ျပင္ႏုိင္ၾကပါေစ။

1 comment:

Mr.Guiter said...

ျမန္မာ႔အလင္းလား
ေၾကးမႈန္လား