ေရႊပြဲလာတုိ႕၏ အားေပးမႈ

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႕မွစ၍ လက္မွတ္ေစာင္ေရေပါင္း ေစာင္ တိတိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

Tuesday, November 27, 2007

ပြဲအစီအစဥ္မ်ား ေခတၲရပ္နားထားျခင္း ။

မင္းသားေလး ေလာရွည္ ယခု ပညာဆည္းပူးေနေသာ ပန္တ်ာေက်ာင္း၌ က်င္းပလတၱံ႕ေသာ ေမ်ာက္က၊ သစ္ကုလားအုတ္ကႏွင့္ ႏြားက စာေမးပြဲမ်ားေၾကာင့္ မအားမလပ္ႏုိင္တာေၾကာင့္ post အသစ္မ်ားတင္ျခင္းကုိ ေခတၱရပ္နားထားရေၾကာင္း အသိေပး ေၾကျငာအပ္ပါသည္။ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား post အသစ္မေတြ႕လုိ႕ စိတ္ပ်က္သြားရလွ်င္ အထူးေတာင္းပန္ပါသည္။ အားလပ္ေသာအခါ ေရးသားမည့္ post ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း စီစဥ္ထားပါေၾကာင္း ...

  1. ကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ ဖန္တီးခြင့္ ဆုိရာ၌ (လူမႈေရး သိပၸံ စာတမ္းငယ္)။
  2. အိပ္မက္ေပ်ာက္ၾကသူမ်ား (လူမႈေရး သိပၸံ စာတမ္းငယ္)။
  3. ကြန္ပ်ဴတာကုိ ျမန္မာလုိသံုးဖုိ႕ (သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ နည္းလမ္း)

No comments: