ေရႊပြဲလာတုိ႕၏ အားေပးမႈ

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႕မွစ၍ လက္မွတ္ေစာင္ေရေပါင္း ေစာင္ တိတိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

Thursday, December 27, 2007

သနားတတ္တဲ့ ဆင္းရဲသား

ဒီေန႕ေရးျဖစ္တဲ့ ကဗ်ာေလးပါ။ ေခါင္းစဥ္က "သနားတတ္တဲ့ ဆင္းရဲသား" တဲ့။ ဖတ္ၿပီး ခံစားၾကည့္ပါ။

သနားတတ္တဲ့ ဆင္းရဲသား

ေ၀သႏၱရာလုိ ေတာင္းတာအကုန္ ေပးခ်င္ခဲ့တယ္။
ဒါေပမဲ့ ကုိယ့္မွာလဲ အမ်ားႀကီး မရွိေတာ့ခက္တယ္။
သနားတတ္တဲ့ ဆင္းရဲသားကုိ
ခဏခဏ လာေတာင္းေနတာ
ႏွိပ္စက္တာနဲ႕ မတူဘူးလား ... ။

No comments: