ေရႊပြဲလာတုိ႕၏ အားေပးမႈ

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႕မွစ၍ လက္မွတ္ေစာင္ေရေပါင္း ေစာင္ တိတိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

Monday, June 23, 2008

ခ်င္းျပည္နယ္ ၾကြက္ (အငတ္) ေဘး

ႏွစ္ ၅၀ မွာ တခါ ေပၚေပါက္လာတတ္တယ္လုိ႕ ေဒသခံ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားေတြ ယံုၾကည္ထားတဲ့ ၾကြက္ေဘး (အငတ္ေဘး) ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ စတင္ က်ေရာက္လုိ႕လာပါၿပီ။ အဲဒီ ၾကြက္ေတြဟာ ရာစုႏွစ္ တစ္ခုမွာ ၂ ခါ ပြင့္/သီးေလ့ရွိတဲ့ ၀ါးပင္တစ္မ်ိဳးရဲ႕ အပြင့္နဲ႕ အေစ့ေတြကုိ စားသံုးဖုိ႕ အုပ္စုလုိက္ ေရာက္လာၾကၿပီး ရြာသားေတြရဲ႕ စားနပ္ရိကၡာေတြကုိ အလြတ္မေပးပဲ ဖ်က္ဆီးတတ္တယ္လုိ႕ ေဒသခံေတြက ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ The Straits Times သတင္းစာမွ ေဖာ္ျပခ်က္ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပအပ္ပါတယ္။

LONDON - AFTER the fury of Cyclone Nargis, a new disaster is looming in Myanmar: Packs of rats that swarm through the hills once every 50 years to consume everything in their path, a British newspaper reported yesterday.

The latest human disaster is unfolding in the jungle-covered mountains of Chin state, far to the north of the Irrawaddy delta where 134,000 people died last month, the Daily Telegraph said.

The plague of rats happens twice a century, when bamboo forests produce flowers and seeds, then wither and die for five years in a phenomenon known locally as mautam, or bamboo death.

Villagers believe the bamboo seeds are a kind of aphrodisiac for the rodents, whose numbers explode until all the seeds have been eaten. Then they turn on villagers' rice stocks, stripping ripening corn and paddy in the fields.

The regime's generals will permit no food aid or humanitarian workers into affected areas in a repeat of their callous refusal last month to permit emergency aid sitting in foreign ships off Myanmar's coast to be distributed to cyclone survivors, the newspaper said on its website.

Exiled Chin leaders say villagers who are too weak to flee over the border into India have already begun to die. They fear thousands more now face a lingering death in the deep bamboo forests where most of the state's million-strong population of Christian tribal people live.

The Chin is one of Myanmar's many minority ethnic groups.

Ms Cheery Zahau, 27, from the Women's League of Chinland, met British Prime Minister Gordon Brown in London this week to ask for help.

She said: 'The reports that are trickling out to India are heartbreaking. They tell of dehydrated children dying of diarrhoea and the poorest and weakest being left behind as stronger villagers start to escape over the border to where there is food.'

No comments: