ေရႊပြဲလာတုိ႕၏ အားေပးမႈ

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႕မွစ၍ လက္မွတ္ေစာင္ေရေပါင္း ေစာင္ တိတိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

အမာခံ ပရိသတ္တုိ႔အတြက္ ...

Sunday, April 5, 2009

ေရႊရတနာ ... ညာတယ္။

အရင္တပါတ္က Peninsular Plaza ကုိေရာက္ခဲ့စဥ္က Phone Card ၀ယ္ရန္ရွိသျဖင့္ ေရႊရတနာ အမည္ရွိေသာ ဆုိင္သုိ႕ ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ စာေရးသူ သံုးေနက် အမ်ိဳးအစားမွာ Sun Page တံဆိပ္ ျဖစ္သျဖင့္ ၄င္းကို ေမး၀ယ္ရာ ေကာင္တာတြင္ထုိင္ေနေသာ အသက္ ၄၀ ေက်ာ္ ၅၀ ပတ္၀န္းက်င္ အေဒၚႀကီးက မလာေတာ့ေၾကာင္း ေျဖပါသည္။ သုိ႕ျဖစ္သျဖင့္ အလားတူ Card ရွိသလားဟုေမးရာ Sea Lion ရွိေၾကာင္း ေျဖပါသည္။

ဒီေနရာတြင္ စာေရးသူတုိ႕ အဘယ္ေၾကာင့္ Card ေတြ ၀ယ္ေနရေၾကာင္း စင္ကာပူရွိ Telephone Operator မ်ားအေၾကာင္း အနည္းငယ္ ရွင္းျပလုိပါသည္။ စင္ကာပူတြင္ SingTel၊ Star-Hub၊ M1 ဟူေသာ Phone Operator ႀကီး ၃ ခုရွိပါသည္။ ၿမိဳ႕တြင္းေခၚဆုိခမွာ တမိနစ္ကုိ ၇ ဆင့္မွ ၂၀ ဆင့္ခန္႕အတြင္း မိမိခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ စာခ်ဳပ္ (လစဥ္ေၾကး) ေပၚမူတည္ၿပီး ေကာက္ခံပါသည္။ စာခ်ဳပ္အမ်ားစုမွာ အ၀င္ေခၚဆုိမႈကုိ အသံုးျပဳခ ေကာက္ခံျခင္း မရွိပါ။

အင္တာနက္မွ ဖုန္းေခၚဆုိမႈ (VOIP) နည္းပညာ ေခတ္စားလာေသာအခါ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕က အဆုိပါ Operator ႀကီးမ်ားထံမွ ဖုန္းေခၚဆုိခြင့္ကို ေစ်းသက္သက္သာသာႏွင့္ ၀ယ္ယူၿပီး Call-back Card မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်တတ္ပါသည္။ အဆုိပါ Card မ်ားအလုပ္လုပ္ပံုမွာ ပထမ မိမိ ဖုန္းမွေန၍ ၄င္းလုပ္ငန္းတုိ႕၏ ဖုန္းကုိ ပထမ ေခၚရပါသည္။ ၄င္းတုိ႕က မကုိင္ပဲ လုိင္းျဖတ္ခ်လုိက္ပါမည္။ (ထုိအခါ အထြက္ေခၚဆုိမႈ အတြက္ ပုိက္ဆံ ေပးရန္မလုိေတာ့ပါ။) ၄င္းတုိ႕က ျပန္ဆက္လာေသာအခါ မိမိ ေခၚဆုိလုိေသာ တယ္လီဖုန္း အမွတ္ကုိ တတီတီျမည္ေအာင္ ဖုန္းခလုတ္မ်ားတြင္ ရုိက္ထည့္ျခင္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေပးပါသည္။ တမိနစ္ကုိ ၂ ဆင့္မွ ၅ ဆင့္အတြင္းသာ က်သင့္သျဖင့္ အလြန္ သက္သာေသာ ႏႈန္းထားျဖစ္ပါသည္။

စာေရးသူ အသံုးျပဳေနက် Sun-Page Card အလုပ္လုပ္ပံုမွာ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္ပါသည္။ VOIP လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဖုန္းျပန္ဆက္လာေသာအခါ မိမိေခၚလုိေသာ တယ္လီဖုန္း အမွတ္ကုိ ရုိက္သြင္းစရာမလုိေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စာေရးသူေခၚဆုိေလ့ရွိေသာ သူငယ္ခ်င္း ၃ ေယာက္အတြက္ သီးသန္႕ ဖုန္းအမွတ္ ၃ ခု စာေရးသူကုိ ေပးထားပါသည္။ အဆုိပါ ဖုန္းအမွတ္မ်ားကို ေခၚလွ်င္ လုိင္းျဖတ္ခ်ၿပီး စာေရးသူ၏ သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးရန္ ဖုန္းျပန္ေခၚလာပါသည္။ တမိနစ္ကုိ ၃ ဆင့္ေလ်ာ့ေလ်ာ့ခန္႕က်ေသာ္လည္း (၂ ဆင့္ထက္ ပိုမ်ားတာေပါ့ေနာ္) သံုးစြဲရသည္မွာ Style ပုိက်ပါသည္။ သုိ႕ျဖစ္၍ ၄င္းကဒ္ႏွင့္ အလားတူကုိ ေမး၀ယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ အေဒၚႀကီးမွ စာေရးသူအား (တမိနစ္လွ်င္ ၃ ဆင့္အတိအက် က်သင့္ေသာ) Sea Lion သံုးရန္ အႀကံေပးပါသည္။ စာေရးသူက ဖုန္းနံပါတ္ မွတ္ထားေပးသလားဟု ေမးရာ မွတ္ထားေပးသည္ဟု ေျဖပါသည္။ ၄င္းနားမလည္မည္စုိးသျဖင့္ ေခၚေနက် နံပါတ္ေတြကုိ မွတ္ထားေပးၿပီး ေခၚလုိက္တာႏွင့္ ျပန္ဆက္ေပးတာလားဟု ထပ္ေမးပါသည္။ မွတ္ထားေပးသည္ဟု ေျဖျပန္ပါသည္။ ပုိေသခ်ာေစခ်င္သျဖင့္ သူျပန္ဆက္လာရင္ ကၽြန္ေတာ္ ဖုန္းနံပါတ္ႏွိပ္ရသလားဟု ထပ္ေမးရာ စိတ္မရွည္ဟန္ႏွင့္ မႏွိပ္ရဟု ေျဖသည္။ စာေရးသူ ၀ယ္လုိက္ပါသည္။

အမွန္မွာ အဆုိပါ Sea Lion Card သည္ စာေရးသူ အသံုးျပဳေနက် Sun Page ထက္ ေစ်းပုိႀကီးရံုမွ်မက ဖုန္းနံပါတ္ကုိ မွတ္ထားေပးျခင္းလဲ မရွိပါ။ အဆုိပါ Card တခုေရာင္းလွ်င္ ဆုိင္မွရေသာအျမတ္မွာ စင္ကာပူ ေဒၚလာ ၁ ေဒၚလာထက္ မပိုပါ။ (အမ်ားအားျဖင့္ ျပားစြန္းသာ စားရပါသည္။) ဘာမဟုတ္ေသာ အျမတ္အတြက္ စာေရးသူကုိ လိမ္ညာသည္ကုိ ေဒါသလဲ ထြက္၊ ရွက္လဲ ရွက္မိပါသည္။

တနပ္စား အႀကံျဖင့္ လိမ္ညာျခင္းသည္ ေရရွည္တြင္ အက်ိဳးအျမတ္ မရွိရံုမွ်မက ေဖာက္သည္လဲ ဆံုးရႈံးသျဖင့္ လုပ္ငန္းအတြက္ အဆိပ္အေတာက္ပင္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ ျမန္မာေတြ စုတဲ့ေနရာဟု ေျပာစမွတ္ျဖစ္ေနေသာ ကုန္တုိက္ႀကီးအတြင္းရွိ ျမန္မာဆုိင္က တနပ္စား လိမ္ေန၊ ညာေနသည္ကုိ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား သိရွိသြားပါက ျမန္မာေတြဟာ ဒီလုိပဲ တနပ္စား လုပ္တတ္တယ္ဟု ထင္မွတ္သြားႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာတမ်ိဳးသားလံုး၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ က်ဆင္းေစႏုိင္သည့္အျပင္ အခ်ီႀကီး အလိမ္ခံရမည္ကုိ ေၾကာက္သျဖင့္ ျမန္မာေတြႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား မလုပ္ရဲေတာ့ပါက အားလံုးနစ္နာပါမည္။

သို႕ျဖစ္သျဖင့္ အဆုိပါဆုိင္ (ေရႊရတနာ) ႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ၄င္းတုိ႕ဆုိင္မွ ပစၥည္း၀ယ္ယူျခင္း၊ ေငြလႊဲျခင္းတုိ႕ လံုး၀မလုပ္ပဲ သပိတ္ေမွာက္ႏွင့္ သပိတ္ေမွာက္ရန္ စည္းရံုးရန္ စာေရးသူ ဆံုးျဖတ္ထားပါသည္။ (စာရႈသူတုိ႕လဲ စာေရးသူႏွင့္ ရင္ခုန္သံျခင္း တူညီပါက ျမန္မာတုိ႕၏ ဂုဏ္သေရကုိ က်ဆင္းေစႏုိင္ေသာ ေရႊရတနာဆုိင္ကုိ အတူ သပိတ္ေမွာက္ႏုိင္ပါသည္။)

2 comments:

khin oo may said...

ေလာရွည္။
သူေရာငး္ခ်င္လို႕ ေပါက္တတ္ကရေလ််ာက္ေၿပာတာပါ။ မသိတာ ကို မသိပါဘူးလို႕ေတာ႕ေၿပာသင္႕တာေပါ႕။ ဒါေပမဲ႕လဲဒီလုိခံရေပါင္းမ်ားေနပါၿပီ။ အေတြ႕အၿကံုဆုိတာ ကုိယ္ခံရတာေတြ ကုိေၿပာတာပါ။
သပိတ္မေမွာက္လုိပါ။
ပံု
အေဒၚၿကီးတစ္ဦး.
ဟိ ဟိ

SZA said...

သူတို႕မသိတာကို ေရာခ်ျပီး ေျပာထားတာထင္ပါတယ္..
အဲလိုကဒ္ေတြ ကိုယ္တိုင္ တကယ္မသံုးဖူးရင္ နားမလည္လို႕ေရာခ်ာတာလားမသိဘူး..
အိုင္ဒီဒီဖုန္းကဒ္၀ယ္တာ ေမာ္လျမိဳင္ဆိုင္မွာ ငါးျပားလက္မခံပါတဲ့..အဲဒီ့ဆိုင္ကိုလဲ သပိတ္ေမွာက္ရမလိုျဖစ္ေနျပီ..