ေရႊပြဲလာတုိ႕၏ အားေပးမႈ

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႕မွစ၍ လက္မွတ္ေစာင္ေရေပါင္း ေစာင္ တိတိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

Wednesday, May 6, 2009

ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သေဘာသဘာ၀

အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ေတြးေခၚပံု ဆက္စပ္ပံုအေၾကာင္း ေလ့လာသည့္ သုေတသနတစ္ခုတြင္ ျဖစ္သည္။

ေလ့လာသူ - ၂ x ၂ က ဘာရလဲ။

အင္ဂ်င္ႏုယဥ္ (Slide Rule ကုိ ထုတ္ကာ အတန္ၾကာ တြက္ခ်က္ၿပီးေနာက္) - ၃.၉၉။

ရူပေဗဒ ပညာရွင္ (သူ၏ ကုိးကားစာအုပ္မ်ားကုိ မွီျငမ္းကာ ပုစၧာကုိ ကြန္ပ်ဴတာသံုးတြက္ခ်က္ၿပီးေနာက္) - ၃.၉၈ နဲ႕ ၄.၀၂ ၾကားထဲမွာပဲ၊ ေသခ်ာတယ္။

သခ်ၤာပညာရွင္ (ခဏမွ် စဥ္းစားၿပီးေနာက္) - အေျဖေတာ့ မသိေသးဘူးဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့ အေျဖရွိတာေတာ့ ေသခ်ာတယ္။

ေတြးေခၚပညာရွင္ (ၿပံဳး၍) - ေနပါဦး၊ ၂ x ၂ ဆုိတာ ဘာကုိ ဆုိလုိတာလဲ။

ဒႆနပညာရွင္ - ၂ ရယ္ x ရယ္ကုိ ေက်းဇူးျပဳၿပီး တိတိက်က် သတ္မွတ္စမ္းပါဗ်ာ။

လူမႈေရးပညာရွင္ - ကၽြန္ေတာ္မသိဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားနဲ႕ စကားေျပာရတာ ေကာင္းသားပဲ။

စာရင္းကုိင္ (ေဘးမွ ပညာရွင္မ်ားကို တခ်က္အကဲခတ္ၿပီး ေလသံတုိးတုိးျဖင့္) - ရွင္က ဘယ္ေလာက္ ျဖစ္ေစခ်င္လုိ႕လဲ။

ေဆးပညာရွင္ (ဆရာ၀န္) - ၄ ကြ။

ေလ့လာသူ - ခင္ဗ်ား ဘယ္လုိသိသလဲ။

ေဆးပညာရွင္ (ဆရာ၀န္) - ငါအလြတ္က်က္ထားတာကြ။

ေလ့လာသူ - ကဲ အင္ဂ်င္ႏုယဥ္ရယ္၊ ရူပေဗဒသမားရယ္၊ သခ်ၤာဆရာရယ္ကုိပဲ တခုထပ္ေမးပါရေစ၊ ပုိင္ဟာ ဘယ္ေလာက္လဲဗ်။

အင္ဂ်င္ႏုယဥ္ - ၂၂/၇ ေလာက္ ရွိတယ္။
ရူပေဗဒ ပညာရွင္ - ၃.၁၄၁၅၉
သခ်ၤာပညာရွင္ - ပုိင္ ညီမွ်ျခင္း (ခဏမွ်နား၊ အားလံုးသူ႕ကုိ ၀ုိင္းၾကည့္) ပုိင္။

ေဆးပညာရွင္ (ဆရာ၀န္) ကေတြး - ငေပါေတြ၊ ပုိင္တခုကုိ ၆၀၀ က်ပ္။ ေကာ္ဖီဆုိင္မွာ ၀ယ္စား၊ ဗုိက္ျပည့္တယ္။ တေယာက္မွလဲ မမွန္ၾကဘူး။

အင္တာနက္မွ ဟာသမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ တင္ျပပါသည္။

အထက္ပါဟာသကုိ နားလည္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဗဟုသုတမ်ား။

Slide Rule သည္ ေခတ္ေပၚ သိပၸံ ဂဏန္းတြက္စက္ အလား တြက္ခ်က္ႏုိင္ေသာ တြက္ခ်က္ေရး ကိရိယာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ အနည္းငယ္မွ် မတိက်။ ကုိင္တြယ္သူ၏ ကၽြမ္းက်င္မႈေပၚမူတည္ၿပီး အနည္းငယ္ အမွားအယြင္းရွိႏုိင္သည္။ အလြန္ရႈပ္ေထြးေသာ ပုစၧာမ်ားတြင္ ၄င္းအမွားအယြင္းသည္ အေရးမပါလွသျဖင့္ ေရွးက အင္ဂ်င္ႏုယဥ္တုိင္းလုိလုိ၏ လက္စြဲျဖစ္သည္။

ရူပေဗဒ စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားသည္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မတိက်လွ။ Range ျဖင့္သာ အေျဖထြက္ေလ့ ရွိသည္။ တြက္ခ်က္ရာတြင္ သူတုိ႕သည္ ကြန္ပ်ဴတာ အကူအညီကုိ ေရွး (၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္လြန္မ်ားကတည္းက) ရရွိခဲ့သျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာအေပၚ မွီခုိလြန္းအားႀကီးကာ သူတို႕၏ ပုိင္တန္ဖုိးသည္လဲ ကြန္ပ်ဴတာထဲ ထည့္ရလြယ္ေသာ ဂဏန္းသာ ျဖစ္ေနတတ္သည္။

သခ်ၤာပညာရွင္မ်ားသည္ အေျဖရွိတာ ေသခ်ာလွ်င္ ဆက္မတြက္ခ်င္ေတာ့။ တြက္နည္းကုိ ရွာျခင္းသာ သူတုိ႕အလုပ္ျဖစ္သည္။ တြက္ျခင္းသည္ သူတုိ႕အလုပ္မဟုတ္ဟု ခံယူသည္။ ပုိင္ကို တသက္လံုး ပုိင္ သေကၤတႏွင့္ ေရးသား တြက္ခ်က္သျဖင့္ ပုိင္၏ တန္ဖုိးကိုေတာင္ မသိေတာ့။ (အတင္းေမးလွ်င္ စက္၀န္းကို အခ်င္းနဲ႕ စားထားတဲ့ တန္ဖုိးဟုေတာ့ ေျဖေကာင္း ေျဖႏုိင္သည္။ ဒါေတာင္ ဂ်ီၾသေမထရီ ပညာရွင္မွ ... )

ေတြးေခၚပညာရွင္ႏွင့္ ဒႆနပညာရွင္သည္ တူမလုိလုိႏွင့္ မတူၾက။ ေတြးေခၚပညာရွင္ (Philosopher) က လူတစ္ေယာက္ ဘာကို ဘယ္လုိျမင္သလဲကုိ အဓိကထားၿပီး ဒႆနပညာရွင္ (Logician) ကမူ အေျခခုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚ ထပ္ဆင့္ ထပ္ဆင့္ ေတြးေခၚ တည္ေဆာက္ရသည္ကုိ အဓိကထားသည္။

လူမႈေရးပညာရွင္မွာ တသက္လံုး ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေနရသျဖင့္ နားပဲ ေထာင္ေနခ်င္ေတာ့သည္(ဟု လူအမ်ား ျမင္ၾကသည္)။

စာရင္းကုိင္မွာ အထက္လူႀကီး အႀကိဳက္ စာရင္းလိမ္ စာရင္းပိန္ အင္မတန္ လုပ္တတ္သည္(ဟု လူအမ်ား ျမင္ၾကသည္)။

ဆရာ၀န္မ်ားမွာ သခ်ၤာႏွင့္ မနီးစပ္၊ အားလံုးကို အလြတ္က်က္၍ စာေမးပြဲ ေအာင္တတ္ေလသည္(ဟု လူအမ်ား ျမင္ၾကသည္)။


အားလံုးပဲ လြန္တာရွိရင္ ၀ႏၵာမိပါ။

1 comment:

Law Shay said...

ဘာသာျပန္သူ Credit ေပးသေရြ႕ ႀကိဳက္တာလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။