ေရႊပြဲလာတုိ႕၏ အားေပးမႈ

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႕မွစ၍ လက္မွတ္ေစာင္ေရေပါင္း ေစာင္ တိတိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

Saturday, May 23, 2009

ရံုးခ်ိန္၊ ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း ဖုန္းဆက္ၾကသူ/G-talkတံုၾကသူ မိတ္ေဆြမ်ားသုိ႕

"ဟဲလုိ၊ အားလား၊ ဘာလုပ္ေနလဲ။"

"မအားဘူး၊ စာလုပ္ေနတယ္။"

"ဒါပဲေနာ္၊" "ဂြပ္။"

"@#$%^&*"

စာေရးသူအပါအ၀င္ သုေတသန ေက်ာင္းသား (Research Students) မ်ားႏွင့္ သုေတသန လက္ေထာက္ (Research Assistents) အားလံုးကို အေၾကာင္းထူး တစံုတရာ (ၾကက္/၀က္တုတ္ေကြးမိျခင္း၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ျခင္းစသည္) ရွိသည္မွလြဲ၍ တနလၤာမွ ေသာၾကာအထိ နံနက္ ၀၉၀၀ နာရီမွ ညေန ၁၇၀၀ နာရီအထိ သက္ဆုိင္ရာ သုေတသနခန္းမ (lab) မ်ားတြင္ ရွိေနသင့္သည္ဟု စာေရးသူတုိ႕ေက်ာင္းက အႀကံျပဳထားပါသည္။ စာေရးသူမွာ ေက်ာင္းေနာက္က်ေလ့ရွိသျဖင့္ နံနက္ ၁၀၀၀ နာရီမွ ညေန ၁၈၀၀ နာရီအထိ၊ (လုိအပ္လွ်င္ ည ၂၂၀၀ နာရီ၊ ၂၃၀၀ နာရီအထိ) သုေတသနခန္းမထဲတြင္ စာၾကည့္/အလုပ္လုပ္ေနေလ့ရွိသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ တေလာကလံုးက စာေရးသူ၏ မိတ္ေဆြမ်ားသည္ ဖုန္းတဂြမ္ဂြမ္ဆက္ၾကသည္၊ G-talk တတံုတံု လုပ္ၾကသည္။

စာၾကည့္ခ်ိန္/အလုပ္ခ်ိန္တြင္ စာေရးသူ ဖုန္းမေျပာလုိ၊ G-talk မ chat လုိပါ။ သုိ႕ရာတြင္ အေရးေပၚ ကိစၥရပ္မ်ား (သာေရး၊ နာေရး၊ ထူးျခားသတင္းႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ အေရးေပၚ အကူအညီ စသည္တုိ႕) အတြက္ ဖုန္းႏွင့္ G-talk ကုိ ဖြင့္ထားေလ့ရွိသည္။ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း ဖုန္း/G-talk ဖြင့္ထားသည္မွာ မိတ္ေဆြတုိ႕လုိအပ္တတ္ေသာ အေရးေပၚ ကိစၥမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္သည္။ ေနေကာင္းလား၊ ထမင္းစားၿပီးၿပီလား၊ ဘာနဲ႕စားသလဲ၊ တရုတ္စာကုိ တူနဲ႕စားသလား၊ ကုလားစာကုိ လက္နဲ႕တြယ္သလား၊ အသားတံုးက ႀကီးလား၊ ေသးလား၊ ဘယ္ႏွဖတ္ပါသလဲ ေလွ်ာက္ေမးၿပီး အာရုိက္ရန္မဟုတ္။ စာၾကည့္ခ်ိန္/အလုပ္ခ်ိန္တြင္ စာၾကည့္မည္/အလုပ္လုပ္မည္။

မိတ္ေဆြတုိ႕ နားလည္ရမည္မွာ စာေရးသူတုိ႕ သုေတသန အလုပ္ဆုိသည္မွာ ေလေအးေပးစက္တပ္ အခန္းထဲတြင္ အင္တာနက္ ၾကည့္ေနျခင္း မဟုတ္ပဲ စာဖတ္ရျခင္း၊ ေတြးေတာႀကံဆရျခင္း၊ တြက္ခ်က္ရျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ အစီအစဥ္မ်ား (computer programs) ေရးဆြဲရျခင္း၊ စမ္းသပ္မႈ (experiment) ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရျခင္း စသည္တုိ႕ကုိ ျပဳလုပ္ရပါသည္။ စာရင္းကုိင္လုိ ဂဏန္းတစ္လံုးေပါင္းလုိက္၊ လက္ဖက္သုပ္ ထစားလုိက္၊ ေနာက္တစ္လံုးေပါင္းလုိက္၊ အတင္းတုတ္လုိက္ လုပ္လုိ႕ရေသာ အလုပ္မ်ိဳး မဟုတ္ပါ။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဖုန္းလာပါက မ်ားေသာအားျဖင့္ စဥ္းစား စိတ္ကူးထားသမွ် အႀကံအစည္သစ္၊ အႀကံအစည္ေကာင္းမွန္သမွ်တုိ႕သည္ ဖုန္းသံျမည္သည့္ခဏ/ဖုန္းကိုင္သည့္ခဏတြင္ ေခါင္းထဲမွ အၿပီးထြက္ေလသည္။ (ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္မလာေတာ့ပါ။) တနည္းအားျဖင့္ဆုိေသာ္ မိတ္ေဆြ၏ ဖုန္းျမည္သံ/G-talk တံုသံကုိ ၾကားရျခင္းသည္ စာေရးသူ၏ ေက်ာင္းစာ/အလုပ္အတြက္ အလြန္ပင္ ထိခုိက္ေလသည္။ မိတ္ေဆြတုိ႕၏ အေရးေပၚကိစၥမ်ားအတြက္ စာေရးသူ၏ အလုပ္ကုိ ထိခုိက္ခံ၍ ဖုန္းကိုင္ရျခင္း/G-talk ဖြင့္ထားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ေပးၾကပါ။

ေစတနာကုိ အေစာ္ကားဆံုးသူတုိ႕မွာ အေပၚက ဥပမာျပခဲ့သလုိ ဖုန္းဆက္ၿပီးမွ ဘာဆုိဘာမွ မေျပာပဲ ဖုန္းကို ခ်ပစ္သူ/G-talk မွာ Hi, are you free ? လာလုပ္ၿပီး ဆက္မေျပာေတာ့သူတုိ႕ ျဖစ္ေလသည္။ ၄င္းတုိ႕ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ "စာၾကည့္ေန/အလုပ္မ်ားေနသျဖင့္ အားနာလုိ႕"။ စာၾကည့္ခ်ိန္/အလုပ္ခ်ိန္ႀကီး ဖုန္းဆက္ၿပီးမွ/တံုၿပီးမွ အားနာသည္ ဆုိသည္ကုိ ဘယ္လုိ နားလည္ရမွန္းမသိပါ။ အားနာလွ်င္ အစကတည္းက မဆက္ပါႏွင့္လား/မတံုပါႏွင့္လား။ ဖုန္းသံကုိ ၾကားကတည္းကပင္/တံုသံကုိ ၾကားကတည္းကပင္ အလုပ္က ပ်က္ၿပီးၿပီ မဟုတ္ပါလား။

ပုိ၍ဆုိးသည္မွာ အားနာသည္ဆုိၿပီး ဘာမွေျပာမသြားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဒီေနရာမွာ အေတြးေတြ ပြားရသည္။ ဒီမိတ္ေဆြ ဘာျဖစ္လုိ႕လဲ၊ သူ႕ကေလး ေနမေကာင္းဘူးလား၊ သူ႕အေမေသၿပီလား၊ သူေနမေကာင္းတာ ေဆးခန္းမသြားႏုိင္လုိ႕မ်ားလား၊ အိမ္မွာ ေခ်ာ္လဲေနတာလား … လား … လား။ စိတ္ပူရသည္။ ထပ္ဆင့္ ထပ္ဆင့္ ထပ္ဆင့္ စာၾကည့္ပ်က္/အလုပ္ပ်က္ ပါသည္။ အနစ္နာခံ၍ ဖုန္းကုိ ကုိင္ေပးၿပီးမွေတာ့ ေျပာသြားပါေတာ့လား။ မေျပာ၊ သုိ႕ေသာ္ ေနာက္ ၁၀ မိနစ္ေနေသာအခါ ျပန္ဆက္လာသည္။ "အားၿပီထင္လုိ႕" … တဲ့။ (ေကာင္းၾကေသးရဲ႕လား။) စိတ္ကူးသစ္၊ အႀကံသစ္တုိ႕သည္ ေပ်ာက္ပ်က္သည္မွာ ၂ ခိရွာ၊ ၂ ခါရွိပါေတာ့သည္။ (ဒါက် အားမနာၾကဘူး။)

လြယ္လြယ္ေျပာရလွ်င္ စင္ကာပူ စံေတာ္ခ်ိန္ ၁၀၀၀ နာရီမွ ၁၈၀၀ နာရီ (ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၀၈၃၀ မွ ၁၆၃၀) အတြင္း စာေရးသူ မအားပါ။ ဖုန္းဆက္ၿပီးလဲ မေမးႏွင့္၊ G-talk မွာလဲ မေမးႏွင့္၊ အေသသာ မွတ္ထားၾကပါ။ ထုိအခ်ိန္အတြင္း စာေရးသူ မအားပါ။ အာရုိက္ရန္ ဖုန္းဆက္သူ/G-talk မွာ ေလပန္းသူတုိ႕ကုိ ပထမတစ္ခါ သတိေပးပါမည္။ မလုိက္နာပါက တပါတ္တန္သည္၊ တလတန္သည္ Ban/Block ပါမည္။ (စာေရးသူ၏ ဖုန္းမွာ Ban လုပ္လုိ႕ရေသာ Function ပါပါသည္။) ထုိအခ်ိန္အတြင္း ခ်က္ခ်င္း မေျပာလွ်င္မျဖစ္ေသာ အေရးႀကီးကိစၥမ်ားမွအပ မည္သည့္ကိစၥအတြက္မွ် ဖုန္းမဆက္ပါႏွင့္။

ဖုန္းဆက္ခဲ့ၿပီးမွ ဖုန္းကုိင္လွ်င္ မိတ္ေဆြကုိ အခ်ိန္ အနည္းငယ္ ေပးႏုိင္၍ ျဖစ္သည္။ ၿပီးေအာင္ ေျပာသြားပါ။ ေျပာရမွာ ရွည္သျဖင့္ အားနာလွ်င္ ဘယ္အခ်ိန္ ျပန္ဆက္မည္ ခ်ိန္းဆုိသြားပါ။ စာေရးသူ အခ်ိန္ လံုး၀ မေပးႏုိင္လွ်င္ ဖုန္းကို မကုိင္ပါ/G-talk ကုိလဲ ပိတ္ထားပါမည္ (သုိ႕မဟုတ္) ဖုန္းကုိင္ၿပီး ဘယ္အခ်ိန္ ျပန္ဆက္ပါဟု ေျပာပါမည္။ ဖုန္းကုိင္ေသာအခါတြင္ ဘာမွ မေျပာျခင္းသည္ အိမ္ဦးခန္းတြင္ ေသးပန္းၿပီးမွ သူမ်ားအိမ္ဦးမွာ အီးပါရမွာ အားနာလုိ႕ အိမ္သာေလးျပပါဟု ေျပာတာနဲ႕ တူတူပဲ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိသုိ႕လုပ္သူမ်ားကုိလဲ ပထမတစ္ခါ သတိေပးၿပီး မလုိက္နာပါက Ban/Block ပါမည္။

မိတ္ေဆြတုိ႕ နားလည္ႏုိင္ၾကပါေစ။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ မည္သူ႕ကုိမွ် ေစာင္းေရးျခင္း မဟုတ္ပါ။ တည့္တည့္ႀကီး ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ သိၾကပါ။

6 comments:

Yangon said...

အမေလး။ လန္႕လိုက္တာ။ ဒီပို႕စ္ ကို ဖတ္ရတာ :P

khin oo may said...

မလန္႕ပါဘူး. တို႔မွ မဆက္ဘဲ။ ေၿပာခ်င္ရာေၿပာ. ေၿကာက္ဘူး။

thetmarthaung said...

ေအာ္ ....ပိတ္ထားပါေတာ႔လား၊အေ၇းၾကိီး ရင္ ၿပန္ဆက္က်ပါ လိမ္႕မယ္။

Law Shay said...

အားလံုးပဲ ခင္ဗ်ာ။

ရန္ကုန္က မိသားစုနဲ႕ အၿမဲ ဆက္သြယ္ေနရပါသျဖင့္ Invisible လုပ္ထားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

ရန္ကုန္မွ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ေက်ာင္းကိစၥ၊ အလုပ္ကိစၥ အၿမဲ ကူညီေနရသျဖင့္လဲ invisible လုပ္ထားမရပါ။ ဖုန္းလဲ ပိတ္ထားမရပါ။

အလုပ္မ်ားေနခ်ိန္တြင္ G-talk ကုိ နီထားပါသည္။

အခုဟာက အလုိက္ကုိ မသိတဲ့ အားလား ေမးဖုိ႕ေလာက္ ဖုန္းဆက္တဲ့လူေတြအတြက္ ေရးထားတာျဖစ္ေၾကာင္းပါ။

freedom said...

စာရင္းကုိင္လုိ ဂဏန္းတစ္လံုးေပါင္းလုိက္၊ လက္ဖက္သုပ္ ထစားလုိက္၊ ေနာက္တစ္လံုးေပါင္းလုိက္၊ အတင္းတုတ္လုိက္ လုပ္လုိ႕ရေသာ အလုပ္မ်ိဳး မဟုတ္ပါ။
စာရင္းကုိင္ေတြက အဲ့လုိမ်ဳိး လုပ္လုိ႔ရလုိ႔လားဟင္........
ဒါဆုိရင္ ဟုိလုိ စာရင္းေတြ ကိုင္ရတာျဖစ္မယ္ထင္တယ္ေနာ္....... :P

may said...

LONE WA MA SAT BU