ေရႊပြဲလာတုိ႕၏ အားေပးမႈ

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႕မွစ၍ လက္မွတ္ေစာင္ေရေပါင္း ေစာင္ တိတိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

Tuesday, June 19, 2012

မူလလက္ေဟာင္း ... ငါေတာ့ေမ့လုိ႔မရႏုိင္ဘူး။

မူလလက္ေဟာင္း Angry Bird ကုိ ယေန႔အထိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေမ့မရႏုိင္ေသးပါ။

ပံုကုိ www.themetapicture.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

2 comments:

Phung Nguyen said...

hi beautiful blog. We have a big classified site in Myanmar. Please visit us back at: http://ads.com.mm/?cid=4fd60e51e4b0fa6db841e336&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_phung&utm_source=ads_lb_blog&utm_medium=lb_blog

Unknown said...

Harrah's Gulf Coast casino in New Orleans
Harrah's air jordan 18 retro varsity red shop Gulf Coast casino where to get air jordan 18 stockx in New Orleans · where can i find air jordan 18 retro men blue 1 - 1-800-GAMBLER.COM air jordan 18 retro red suede sale · 2-711-5678. · 3 - 777 Harrah's Gulf Coast Hotel air jordan 18 retro yellow suede cheap and Casino · 4 - Harrah's Gulf Coast