ေရႊပြဲလာတုိ႕၏ အားေပးမႈ

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႕မွစ၍ လက္မွတ္ေစာင္ေရေပါင္း ေစာင္ တိတိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

Thursday, January 24, 2008

အိမ္ေရွ႕ပူ အိမ္ေနာက္မခ်မ္းသာ

ဒါေလးက ဟုိအေစာက ကဗ်ာေရးအၿပီး ေနာက္တရက္ (၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္) မွာ အိမ္ရွင္လင္မယား ရန္ျဖစ္ေနၾကလုိ႕ အေနက်ံဳ႕ရပံုေလးပါ။

အိမ္ေရွ႕ပူ အိမ္ေနာက္မခ်မ္းသာ

၂၁ ရာစုရဲ႕ အိမ္ခန္းအတြင္း …
လွ်ာနဲ႕ သြားရဲ႕ စစ္တလင္း …
ငါ့ခႏၶာ က်ည္မထြင္းေအာင္ …
ဘယ္လုိမ်ားေနရပါ့။

ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ …
ပန္းၿခံထဲမွာ (စိတ္လြတ္လက္လြတ္)
လမ္းေလွ်ာက္ေနရ ။

No comments: