ေရႊပြဲလာတုိ႕၏ အားေပးမႈ

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႕မွစ၍ လက္မွတ္ေစာင္ေရေပါင္း ေစာင္ တိတိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

Tuesday, January 29, 2008

ၾကယ္ငါးေကာက္သူရဲ႕ လြမ္းခ်င္း

သတၱိမရွိဘူး၊ အမွန္တရားနဲ႕ အရွိတရားကုိ မရင္ဆုိင္၀ံ့ဘူးပဲ ေျပာခ်င္ေျပာ၊ ကုိယ္ကေတာ့ ၾကယ္ငါးအားလံုးကုိ ကုိယ္တုိင္ ေကာက္ခ်င္တယ္။ ေအာက္မွာကေတာ့ ဒီေန႕ေရးတဲ့ ကဗ်ာ။

ၾကယ္ငါးေကာက္သူရဲ႕ လြမ္းခ်င္း

ကမ္းေျခက ၾကယ္ငါး
ေသသြားမွာ စုိးရိမ္လုိ႕
ငါေကာက္ခဲ့ ...

မွန္းေလရဲ႕ ရင္ထဲ
ေနၿမဲေစ ရွင္သန္ခြင့္
ငါေပးခ်င္ခဲ့ ...

လြမ္းေနၿပီး က်န္ခဲ့
ငါမျမင္တဲ့ ၾကယ္ငါးက

လမ္းမျမင္ ပင္လယ္ထဲ
ငါကယ္တဲ့ ၾကယ္ငါးကုိ

စကားနာထုိးလိမ့္မလား ...
အုိ ... မကယ္ႏုိင္ရင္ မျမင္လုိ။

1 comment:

JulyDream said...

ျမင္သေလာက္ ကယ္ၾကတာေပါ့ဗ်ာ။ ျမင္ၿပီး မကယ္.. ေက်ာ္ခြ တက္နင္းသြားတဲ့ လူေတြထက္ေတာ့ တန္ဖိုး ရိွေနမွာပါဗ်ာ။