ေရႊပြဲလာတုိ႕၏ အားေပးမႈ

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႕မွစ၍ လက္မွတ္ေစာင္ေရေပါင္း ေစာင္ တိတိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

Friday, January 4, 2008

ျပန္မအမ္းနဲ႕ေတာ့

ေကာင္ေလး။ ။ နင့္မွာ ပုိက္ဆံ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ။

ေကာင္မေလး။ ။ တစ္ဆယ္ပဲ ပါတယ္။ ဘာလုပ္မလုိ႕လဲ။

ေကာင္ေလး။ ။ "ငါနင့္ကုိ မထိပဲနဲ႕ နမ္းလုိ႕ရ၊မရကုိ တစ္ဆယ္ေၾကး ေလာင္းမလား။"

ေကာင္မေလး။ ။ "ရူးေနလား၊ ဒါမျဖစ္ႏုိင္တာပဲ၊ ဒီမွာ ဆယ္တန္၊ စမ္းၾကည့္ေပါ့။"

ေကာင္ေလးသည္ ေကာင္မေလးကုိ အေသအခ်ာ ဖက္၍ ဆင့္ကာ ဆင့္ကာ ဆင့္ကာ မလႊတ္တမ္း နမ္းေလသည္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေကာင္မေလး ရုန္းလုိ႕ လြတ္သြားသည္။

ေကာင္မေလး (ေမာဟုိက္လွ်က္)။ ။ "ဒါလား၊ မထိတာ၊ ထိတာပဲေလ၊ မဟုတ္ပဲနဲ႕။"

ေကာင္ေလး (တစ္ေထာင္တန္တစ္ရြက္ကုိ ထုတ္ေပးရင္း)။ ။ "ဟုတ္တာေပါ့၊ ငါရႈံးသြားၿပီ၊ ဒါေပမဲ့ နင့္မွာ ျပန္အမ္းဖုိ႕ အေၾကြလြယ္ရဲ႕လားဟင္။"

အင္တာနက္ေပၚမွ ဟာသတစ္ပုဒ္ကုိ မီွျငမ္းပါသည္။

No comments: