ေရႊပြဲလာတုိ႕၏ အားေပးမႈ

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႕မွစ၍ လက္မွတ္ေစာင္ေရေပါင္း ေစာင္ တိတိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

Wednesday, May 7, 2008

ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ကုိ ကန္႕ကြက္ရံႈ႕ခ်ျခင္း

စင္ကာပူ အေျခစုိက္ Free Myanmar VCD ႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေျခစုိက္ Burmese Classics တုိ႕ ဘာျဖစ္ၾကသည္ ၊ ဘယ္လုိ ျပႆနာ တက္ၾကသည္ အေသးစိတ္ႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ကုိ ေလာရွည္ - ကတဲ့ပြဲ မွ မသိရွိပါ ။ သုိ႕ရာတြင္ www.youtube.com တြင္ ေတြ႕လုိက္ရေသာ မ်ိဳးေအာင္၏ ရုပ္သံပါ ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ အပါအ၀င္ အသံုးအႏႈန္း အေျပာအဆုိမ်ားကို ေအာက္ပါအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ေလာရွည္ - ကတဲ့ပြဲမွ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႕ကြက္ ရႈံ႕ခ်ပါသည္ ။

၁ ။ လူဆုိးဂုိဏ္းဆန္ဆန္ ခ်က္လက္မွတ္ျပ၍ ဆုေငြထုတ္သည့္ သေဘာ ေျပာဆုိျခင္း ၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္အသီးသီး၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈေၾကာင္း ၊ တရားမမႈေၾကာင္းတုိ႕ျဖင့္ တရားစြဲဆုိ အေရးယူႏုိင္ေသာ (တရားဥပေဒျပင္ပျဖစ္ေသာ) ၄င္း ေျပာဆုိပံုကို ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ဟု အမႊန္းတင္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာစကားေျပာသူတုိင္း ၊ ျမန္မာျပည္တြင္ေနထုိင္ဖူးသူတုိင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ ဂုဏ္က်က္သေရကို ညိဳးႏြမ္းေစျခင္း ။

၂ ။ အေမရိကန္ အလံေထာင္ထားေသာ ဘယ္ကမွန္းမသိသည့္ အေဆာက္အဦကုိ ၄င္းေနထုိင္သည့္ အိမ္ျဖစ္ဟန္ ေျပာဆုိျခင္း ၊ ၾကြား၀ါျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပႏုိင္ငံ (City State) သုိ႕မဟုတ္ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီး (Mega City) ႏွင့္ က်ယ္၀န္းလွေသာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ငယ္မ်ား အိမ္ယာေျမေစ်း ကြာဟမႈကို မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳကာ စင္ကာပူ ၊ ဂ်ပန္ ၊ နယူးေယာက္အစရွိေသာ အိမ္ယာေျမေစ်းႀကီးျမင့္သည့္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ ဘ၀ကုိ ရုန္းကန္ခါစ လူငယ္မ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ကုိ ရုိက္ခ်ိဳးျခင္း/စိတ္ဓာတ္က်ေအာင္ ျပဳမူေျပာဆုိျခင္း ။

1 comment:

Htoo Myat said...

ေထာက္ခံတယ္... ေထာက္ခံတယ္...